Privatumo politika

2020 m. spalio 14 d. redakcija

PRIVATUMO POLITIKA

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato interneto svetainės https://www.lsepa.lt/ lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Asmens duomenis tvarko Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija, juridinio asmens kodas 305573957, registruotos buveinės adresas Kauno g. 16, 03212 Vilnius, el. pašto adresas info@lsepa.lt (toliau – Valdytojas arba LSEPA).

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų saugumo priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo surinktus jūsų asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines (pavyzdžiui, google.com). Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

 

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai                                                  

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje), kai jūs naršote interneto svetainėje.

Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:

  • užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
  • užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
  • sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos puslapių, dalių lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai;

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

  • susisiekiant per interneto svetainėje esančią kontaktinę formą tvarkomas vardas, el. pašto adresas, žinutės tema, turinys, data ir laikas, taip pat tolimesnio susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;
  • susisiekiant interneto svetainėje nurodytu el. pašto adresu tvarkomas vardas, pavardė (tik jei nurodyta el. laiško paraše), el. pašto adresas, el. laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Valdytojo atstovu turinys;
  • siunčiant laišką interneto svetainėje nurodytu Valdytojo buveinės adresu, tvarkomas siuntėjo vardas, pavardė, adresas, laiško gavimo data bei laiške nurodyta informacija;

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

 

LSEPA NARIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Stojimas ir narystės administravimas

Valdytojas tvarko šiuos į asociaciją LSEPA stojančių asmenų duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, atstovaujama organizacija, pareigos, taip pat kiti žinutės laukelyje nurodyti duomenys (jei tokie duomenys yra nurodyti), paraiškos dėl narystės asociacijoje LSEPA padavimo data, priėmimo į asociaciją LSEPA data ir kiti duomenys, kuriuos būtina tvarkyti siekiant užtikrinti sklandų naujų narių priėmimą ir narystės administravimą. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties dėl narystės asociacijoje LSEPA sudarymas ir vykdymas 6 straipsnio 1 dalies (b) punktas).

Asmens duomenis Valdytojas tvarko tol, kol esate asociacijos LSEPA narys, ir 2 metus nuo kalendorinių metų, kuriais pasibaigė Jūsų narystė, pabaigos. Tuo atveju, jei buvo priimtas sprendimas atsisakyti priimti Jus į asociaciją LSEPA, Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi 2 metus nuo kalendorinių metų, kuriais priimtas sprendimas, pabaigos.

El. pranešimų siuntimas

Siekiant informuoti narius apie asociacijos LSEPA veiklą, jiems yra siunčiami el. pašto pranešimai (naujienlaiškiai). Šiuo tikslu tvarkomas nario nurodytas el. pašto adresas ir informacija apie jam išsiųstus laiškus. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas duomenų valdytojo interesas informuoti narius apie asociacijos LSEPA veiklą ir paskatinti jų įsitraukimą.

Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi iki naujienų atsisakymo arba narystės asociacijoje LSEPA pabaigos. Apie tai, kad daugiau nepageidaujate gauti el. pranešimų, galite pranešti Valdytojui el. paštu. El. pranešimai nėra siunčiami tiems nariams, kurie pildydami narystės asociacijoje LSEPA paraišką išreiškė nesutikimą dėl naujienų siuntimo.

Jei Valdytojas tvarkys narių duomenis ir kitais, šioje privatumo politikoje nenurodytais tikslais, apie tokio duomenų tvarkymo sąlygas nariai bus informuoti atskiru pranešimu (-ais).

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

 

TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi šias teises:

✔ Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis

Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis

Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@lsepa.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.

Prašyme ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis prašome nurodyti, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.

 
✔ Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@lsepa.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.

✔ Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@lsepa.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti.

Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

✔ Teisę į duomenų perkeliamumą

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@lsepa.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.

Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).

✔ Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@lsepa.lt  (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.

✔ Teisę paduoti skundą priežiūros institucijaiŠi teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

 

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

 

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija

Kauno g. 16, 03212 Vilnius
Tel. Nr.  +370 602 81 979
El. paštas info@lsepa.lt