LSEPA pradeda savo veiklą 

10
Bir

LSEPA pradeda savo veiklą 

Įkurta 2020 m. birželio 3 d., Lietuvos saulės energetikos plėtros asociacija (LSEPA) pradeda savo veiklą. LSEPA pagrindinė misija – skatinti tvarią saulės energijos plėtrą Lietuvoje, informuojant visuomenę bei formuojant sektoriaus saugumo ir efektyvumo standartus, remiantis geriausiomis pasaulio praktikomis.  

LSEPA veiklos kryptys 

Savo veikla LSEPA siekia populiarinti aplinką tausojančius saulės energetikos sprendimus tarp verslo įmonių, individualių vartotoju ir visuomeninių bei švietimo įstaigų.  

Atstovavimas LSEPA narių interesams 

LSEPA koordinuoja asociacijos narių bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti kokybišką saulės energijos plėtrą šalyje. Asociacija vysto tarptautinius ryšius, aktyviai dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, taip atstovaudama savo narių interesams nacionaliniu bei regioniniu lygmeniu.     

Saulės energetikos standartų kėlimas 

LSEPA vykdo aktyvią institucijų darbo stebėseną saulės energetikos srityje bei teikia ekspertinę nuomonę ir pasiūlymus institucijų praktikų ir įstatyminės bazės tobulinimui.  

Mokymai bei visuomenės švietimas 

Asociacija vykdo įvarius mokymus, susijusius su saulės energetika ir jos plėtra Lietuvoje. Organizuojami kvalifikacijos kėlimo mokymai asmenims ir organizacijoms, dirbančioms su atsinaujinančia energetika. Taip pat, vykdoma įvairi švietėjiška veikla – organizuojami renginiai bei projektai, informuojantys visuomenę apie saulės energetiką bei jos svarbą.  

Daugiau apie konkrečius LSEPA veiklos tikslus galite skaityti čia 

Kaip tapti LSEPA nariu?  

Asociacija jungia saulės energetikos srityje veikiančias verslo įmones, organizacijas ir kitas institucijas, siekiančias prisidėti prie saulės energetikos plėtros Lietuvoje. LSEPA nariais gali tapti juridiniai asmenys, pateikę rašytinį prašymą įstoti į asociaciją. Pateikti prašymą galite čia 

LSEPA nariai turi teisę dalyvauti asociacijos valdyme bei naudotis visomis asociacijos teikiamomis paslaugomis.